Strona startowa
RODO
Platforma E-PODRECZNIKI, projekt MEN i TVP oraz usługa TEAMS
Patron
Nauczyciele
Sekretariat
MILE-szkolne autobusy
Biblioteka
Podręczniki
KALEJDOSKOP MOŻLIWOŚCI
=> HARMONOGRAM ZAJĘĆ
=> Półkolonie-Laboratorium eksperymentów
PROJEKTY
Rozpoczęcie-Zakończenie roku szkolnego
Ferie zimowe
SZKOŁA PODSTAWOWA
PRZEDSZKOLE BAJKA
Publikacje i porady
Linki
P-pusta
pusta
pusta 2-1
Kontakt
 

KALEJDOSKOP MOŻLIWOŚCI

 Nazwa projektu:
Kalejdoskop możliwości w gminie Kiszkowo.

 

Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0097/16.

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

 • Projekt „Kalejdoskop możliwości” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek w partnerstwie z Gminą Kiszkowo w okresie 01.09.2017-30.04.2019.
 • Celem projektu jest do 30.04.2019 200 uczniów uczęszczających do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kiszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Sławnie z terenu Gm. Kiszkowo (woj. wlkp. ) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 8 nauczycieli  zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.
 • Grupa docelowa: 208 osób tj. 8 nauczycieli, 200 uczniów, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kiszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Sławnie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;

b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu;

c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach

projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu

przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:

 • Warsztaty z robotyki
 • Warsztaty z programowania
 • Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne
 • Półkolonie naukowe
 • Matematyczne gry i zabawy
 • Zajęcia językowe
 • Pokazy naukowe
 • i wiele innych!

 

Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w projekcie,
wypełnili dokumenty rekrutacyjne dostępne u wychowawców.


Lp.

Nazwa zajęć

 

Opis zajęć

1

 

Wyrównawcze matematyka

Zajęcia wyrównują dysproporcje wśród uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej tych przedmiotów.

2

 

Spotkanie z królową

Podstawa zajęć to pokazanie uczniom, że matematyka to królowa nauk i bez umiejętności matematycznych trudno zdobywać wiedzę z innych dziedzin. Matematyka w ujęciu praktycznym, kształtowanie kompetencji matematycznych, logicznego myślenia.

3

 

Matematyczne gry i zabawy

Kształtowanie kompetencji matematycznych, logiki, stosowania matematyki w praktyce i podstaw rachowania, poprzez przyjazne i atrakcyjne dla uczniów gry planszowe i zabawy.

4

 

Przyrodniczo-ekologiczne

Zajęcia z przyrody prowadzone metodą eksperymentu, kształtujące kompetencje naukowo-technicznych, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego i świadomość wpływu działań człowieka na otaczające go środowisko

5

 

Wykorzystanie matematyki w grach komputerowych

Programowanie dla uczniów, gry planszowe i zabawy. Wprowadzenie gier urozmaici metodę nauczania, przełamuje bierne przekazywanie wiedzy.

6

 

Projekt edukacyjny

Przedsięwzięcie na rzecz społeczności szkolnej o charakterze interdyscyplinarnym (łączący wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin) i wykracza poza treści nauczania określone w podstawie programowej. Uczniowie przygotują wydarzenie w szkole angażujące innych uczniów i nauczycieli. Rozwój kreatywności, inicjatywności oraz kompetencji społecznych.

11

 

POKAZY NAUKOWE

SPS - po 6 pokazów, w SPK-18. Ich celem jest zainteresowanie ucz. szeroko pojętą nauką. Każdy pokaz zawiera wiadomości z innej dziedziny, składa się z serii doświadczeń uświadamiających jak wiele różnorodnych zjawisk zachodzi wokół nas. 1.Pokaz z ciekł.azotem, 2. Pokaz z suchym lodem 3.Pokazy chemiczny 4.Pokaz fizyczny, 5. Wielkie bańki mydlane.

12

 

Warsztaty Konstruktorskie
(ROBOTYKA)

Zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstroms. Samodzielne konstruowanie i uruchamianie robotów z klocków.

13

 

Warsztaty Elektronika

Na zajęciach ucz. poznają podstawowe elementy elektroniczne i w praktyce wykorzystają wiedzę zdobytą na fizyce/technice związaną z prądem elektrycznym, rozwijają kompetencje naukowo-techniczne. W planie samodzielne budowanie układów elektronicznych.

14

Półkolonie Laboratorium Eksperymentów

Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonają doświadczenia zgłębiając wiedzę dziedzin nauk przyrodniczych oraz budują konstrukcje, maszyny proste i przyrządy zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk przyrodn. oraz techn


 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja